Opslaan lukt niet bij versie 12.4

Dit forum is bedoeld voor vragen met betrekking tot WYSIWYG Web Builder.
Post Reply
dannyeggerickx
 
 
Posts: 3
Joined: Thu Dec 07, 2017 8:46 pm

Opslaan lukt niet bij versie 12.4

Post by dannyeggerickx » Fri Feb 23, 2018 8:01 pm

Telkens ik mijn werk wil opslaan, geeft WB12.4 : "Toegang tot het bestand werd geweigerd omdat de applicatie niet voldoende rechten heeft, of omdat een andere applicatie het bestand heeft geopend". Ik heb dit sinds de upgrade naar WB12.4, ik gebruik Windows 7.
Kan iemand mij helpen?
Dank je wel,
Groetjes.

User avatar
BaconFries
 
 
Posts: 4189
Joined: Thu Aug 16, 2007 7:32 pm

Re: Opslaan lukt niet bij versie 12.4

Post by BaconFries » Fri Feb 23, 2018 8:34 pm

Just as the message says you may have another version of the application open. Please ensure that you have no other copy of the application running at the same time or that your are running any other that is sharing resources. To work around simply save your project to another location with a different name and next time you can save with the original name.

Net zoals het bericht zegt dat je misschien een andere versie van de applicatie te openen. Zorg ervoor dat u geen andere kopie van de toepassing draait op hetzelfde moment of dat je een andere die is het delen van middelen. Als u wilt omzeilen, slaat u uw project op naar een andere locatie met een andere naam en de volgende keer dat u de oorspronkelijke naam opslaan.

User avatar
Pablo
 
Posts: 14553
Joined: Tue Mar 28, 2006 12:00 pm
Location: Europe
Contact:

Re: Opslaan lukt niet bij versie 12.4

Post by Pablo » Fri Feb 23, 2018 9:41 pm

Ik denk niet dat dit iets te maken heeft met de update.
Deze melding geeft aan dat de software geen rechten heeft op het bestand op te slaan.
Misschien heb je de applicatie niet met admin rechten geinstalleerd?
Of misschien heb je de map waarin de bestanden staan per ongeluk 'read-only' gemaakt?
Of misschien heb je meerdere instanties van de applicatie draaien waardoor het project vergrendeld is?
Wanneer dat het geval is kun je het bestand als nog via 'Opslaan als' op een andere lokatie opslaan.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests