Page 1 of 1

Ongevoelig voor de cursor

Posted: Tue May 21, 2019 10:55 am
by Jorus
Is er een manier om een object 'verborgen' te laten zijn, voor de (acties van de) cursor?

-Ik heb een object over een masterpage zitten maar wil niet dat de cursor anders reageert wanneer hij over de pagina over dat object heen gaat. Daar waar het object staat is de pagina niet (goed) meer aanklikbaar daar waar er links zitten in de masterpage.

Re: Ongevoelig voor de cursor

Posted: Tue May 21, 2019 12:00 pm
by Pablo
Nee, sorry dit is niet mogelijk.