Page 1 of 1

Hoe kan ik zelf HTML attributen aan objecten toevoegen?

Posted: Sat May 06, 2006 2:35 pm
by Pablo
Selecteer het object, en kies Bewerken->HTML om een attribuut toe te voegen aan een object.

Vervolgens kan in de pagina 'Binnen Tag' de HTML code worden toegevoegd. Toegevoegde code wordt in blauw weergegeven.

Zie ook:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/nl/add_html.html